English    |   Liên hệ
Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh NĐ
Số ký hiệu văn bản 34/NQ-HĐND
Ngày ban hành 24/10/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp bến cá cửa Hà Lạn, huyện Giao Thủy, tỉnh NĐ
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Bão lụt
Người ký duyệt Trần Văn Chung
Tài liệu đính kèm 34-NQ-HDND.pdf
Văn Bản Mới