Video sự kiện
  • Những đột phá trong thu hút đầu tư
  • Nam Định - Điểm đến mới của các nhà đầu tư
  • Kinh tế biển Nam Định
1 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư KCN tỉnh Nam Định

 

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định

(Ban hành theo Quyết định số: 20 /QĐ-BQLCKCN ngày 03/02/2020 của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định)

 

Điều 1: Thông tin chung

1. Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định.

Trong giao dịch quốc tế có tên tiếng Anh là: CENTER FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND INVESTMENT CONSULTATION OF NAM DINH INDUSTRIAL PARK.

Trụ sở của Trung tâm: Đường Phạm Ngũ Lão - KCN Hòa Xá - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định.

Điện thoại: 0228.3676151 - 0228.3861616

Fax: 0228.3676151

Email: kcnhoaxa@gmail.com

2. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng:

- Trung tâm thực hiện đầu tư xây dựng, quản lý, phát triển, khai thác và cung cấp các dịch vụ hạ tầng, môi trường trong các KCN, cụm công nghiệp được giao quản lý; Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp theo danh mục các dịch vụ công phục vụ quản lý hạ tầng KCN.

- Trung tâm thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng công trình, môi trường, tư vấn hỗ trợ trước, trong và sau đầu tư cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Quản lý khai thác hạ tầng KCN

- Khai thác và tiếp nhận các nguồn vốn để thực hiện các dự án về xây dựng và phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN;

- Quản lý, duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong KCN; quản lý mặt bằng KCN;

- Ký hợp đồng cho thuê lại đất gắn liền với các kết cấu hạ tầng theo quy định của Nhà nước và UBND tỉnh;

- Quản lý các nguồn vốn được giao để xây dựng và phát triển hạ tầng KCN; thu nộp tiền cho thuê đất, tiền sử dụng dịch vụ công cộng, tiền cho thuê cơ sở hạ tầng vào ngân sách theo quy định;

- Thực hiện các dịch vụ công được UBND tỉnh phê duyệt tại KCN;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường tại các KCN, an toàn phòng chống cháy nổ trong KCN; Quan trắc môi trường theo ĐTM được duyệt;

- Tham mưu xây dựng đơn giá các dịch vụ sử dụng hạ tầng trong các KCN được giao quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-  Ký hợp đồng thu, nộp tiền sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Hòa Xá với các nhà đầu tư thứ cấp theo quy định.

- Ký hợp đồng thu, nộp tiền xử lý nước thải với các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Hòa Xá và vận hành Trạm xử lý nước thải theo quy định đến khi có sự thay đổi.

2.2. Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các chủ đầu tư trong và ngoài KCN

- Tổ chức các hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng:

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn khảo sát xây dựng; Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

+ Tư vấn giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát khảo sát xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;

+ Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; tư vấn đánh giá lựa chọn nhà thầu;

+ Tư vấn quản lý dự án các công trình xây dựng;

-  Tư vấn lập đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư.

- Tư vấn việc làm và học nghề cho người lao động:

+ Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động có nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN. Hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp;

+ Phối hợp với các cơ sở dạy nghề để đào tạo lao động theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

- Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư vào khu công nghiệp cho các nhà đầu tư.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

1.1. Trung tâm có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

1.2. Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý các KCN và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

1.3. Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

1.4. Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc do Trưởng ban Ban Quản lý các KCN quyết định theo quy định của pháp luật; việc điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc do Trưởng ban quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Hành chính - Kế toán.

- Phòng Kỹ thuật - Hạ tầng.

- Phòng Tư vấn - Đầu tư.

3. Số lượng người làm việc của Trung tâm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch viên chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4: Giám đốc Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định có trách nhiệm

- Sắp xếp, bổ nhiệm viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định;

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm theo quy định để Trung tâm hoạt động ổn định, hiệu quả./.

 

 

Đội ngũ lãnh đạo Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư khu công nghiệp tỉnh Nam Định 
 - Giám đốc: Nguyễn Hữu Quân
- Di động: 0912.008.017
 - Điện thoại: 02283.681.616
 - Email: linhkhoi0711@gmail.com
 - Địa chỉ: Đường N5 - KCN Hoà Xá - Tỉnh Nam Định

 


  

 

 

    

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Phó giám đốc: Trần Anh Hiếu
   - Di Động:  0989.727.709
   -
 Email: tranhieuht82@gmil.com

 

  - Phó giám đốc:  Hoàng Văn Đằng
 - Di động: 0984.847.289
 - Email: dangkcn@gmail.com

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang