Ngày 12/1/2024, tại tỉnh Hà Nam, đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT các tỉnh Đồng bằng sông Hồng (Khối thi đua). Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, Khối trưởng Khối thi đua năm 2023 đăng cai tổ chức Hội nghị.