Video sự kiện
  • Những đột phá trong thu hút đầu tư
  • Nam Định - Điểm đến mới của các nhà đầu tư
  • Kinh tế biển Nam Định
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phó trưởng ban

   
 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                   

1- Phó Trưởng ban: Nguyễn Mai Thuận

Chức vụ: Đảng ủy viên, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh; Phó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 25/10/1981

Địa chỉ cơ quan:105, Quốc lộ 10, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định

Di động:      0936.888.606

Điện thoại:  02283.668.899

Email: nguyenmaithuan.bql@namdinh.gov.vn

 

Giúp Trưởng ban phụ trách một số công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về các công tác được phân công.

Thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của cơ quan khi Trưởng ban vắng mặt.

Trực tiếp phụ trách các công tác:
- Hành chính, tổng hợp và nội vụ cơ quan.
- Quản lý xây dựng.
- An ninh trật tư, phòng chống cháy nổ KCN.
- Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.
- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của: Văn phòng; Trung tâm phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN.
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công, ủy quyền của Trưởng ban

2- Phó Trưởng ban: Đỗ Thị Hương

Chức vụ: Đảng ủy viênPhó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 12/01/1981

Địa chỉ cơ quan:105, Quốc lộ 10, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định

Di động:      0947. 305.319

Điện Thoại: 02283.680.740

Email: dothihuong.bql@namdinh.gov.vn

 

Giúp Trưởng ban phụ trách một số công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước pháp luật về các công tác được phân công.
Trực tiếp phụ trách các công tác:
- Quản lý môi trường.
- Quản lý các doanh nghiệp KCN.
- Quản lý lao động, lao động là người nước ngoài vào làm việc trong KCN.
- Ưu đãi đầu tư vào các KCN.
- Vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động trong các KCN.
- Công tác thi đua khen thưởng đối với doanh nghiệp KCN.

- Theo dõi tình hình đầu tư của Nhà máy nhiệt điện Nam Định tại Hải Hậu.
- Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về các lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Thành viên các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo quyết định của UBND tỉnh.
- Phụ trách và chỉ đạo hoạt động của Phòng Quản lý doanh nghiệp - lao động - môi trường.
- Thực hiện các công tác khác theo sự phân công, uỷ quyền của Trưởng ban.

anh tin bai
 

3. Phó Trưởng ban: Nguyễn Vũ Chiên

Chức vụ: Phó Trưởng ban Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

Sinh ngày: 16/12/1983

Địa chỉ cơ quan:105, Quốc lộ 10, P. Lộc Vượng, TP. Nam Định

Di động:      0912.455.529

Điện Thoại: 02283.680.740

Email:  nguyenvuchien.bql@namdinh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 


3- Phó Trưởng ban: Nguyễn Mai Thuận


Di động:     
 0936.888.606

Điện thoại:  02283.668.899

Email: nguyenmaithuan@gmail.com

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang