Video Sự Kiện
  • Nam Định - Điểm đến mới của các nhà đầu tư
  • Kinh tế biển Nam Định
  • Khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận
1 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 2289
  • Trong tuần: 30 697
  • Tất cả: 923691
Tập huấn kiến thức pháp luật về BVMT cho các Doanh nghiệp KCN
Lượt xem: 1030
Sáng 21.4.2023, Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn luật này cho hơn 70 người là lãnh đạo và người làm công tác quản lý về môi trường của gần 40 doanh nghiệp trong các KCN.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên phân tích những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Trong đó tập trung vào những điểm mới trong nguyên tắc, quan điểm, chính sách các hoạt động đánh giá tác động môi trường, phân loại dự án đầu tư theo các phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP của cấp giấy phép môi trường; công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra, giải quyết chanh chấp, tố cáo về bảo vệ môi trường; những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý chất lượng các thành phần môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh... Qua đó giúp các cán bộ làm công tác quản lý môi trường nắm bắt kịp thời các quy định mới của pháp luật về bảo vệ môi trường để phục vụ công tác quản lý và áp dụng vào thực tế tại cơ sở.

Báo cáo viên cũng chỉ ra một số điểm mới để cho cán bộ, công chức và doanh nghiệp kịp thời nắm bắt một cách hệ thống, qua đó thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Luật gồm 16 Chương, 171 Điều. 

Một số điểm mới luật bảo vệ môi trường 2020

- Ban hành Tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, đánh giá sơ bộ về tác động môi trường bao gồm các nhóm I,II,III và IV (khoản 3, khoản 4, khoản 5 và khoản 6, Điều 28 đến Điều 29 Luật này;

- Quy định cấp Giấy phép môi trường gồm 3 nhóm có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc chất thải nguy hại khi vận hành….Đặc biệt quy định rõ kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần hết hiệu lực (khoản 6, Điều 42 Luật này).

- Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hoạt động phân loại rác thải (Chất thải rắn có khả năng sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất rắn sinh hoạt khác); quy định việc thu phí rác thải dựa trên khối lượng hoặc thể tích thay cho việc tính bình quân theo hộ gia đình hoặc đầu người. Đồng thời quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng. Nếu chất thải được phân loại thì các hộ gia đình, cá nhân có chất thải không phải chi trả dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

- Quy định từ năm 2020 về sau, nếu hộ gia đình, cá nhân không phân loại chất thải, không sử dụng bao bì đúng quy định thì chất thải sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển. Đồng thời hộ gia đình, cá nhân có chất thải đó sẽ bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật (khoản 2, Điều 77 Luật này).

- Quy định tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò cộng đồng dân cư trong hoạt động bảo vệ môi trường nhằm đảm bảo trách nhiệm, quản lý thống nhất giữa các cơ quan nhà nước Trung ương và địa phương, cơ sở có đầu tư dự án./.

- Cộng đồng dân cư là 1 chủ thể

- Sức khoẻ, giải pháp bảo vệ môi trường thành phần

- Quản lý theo tiêu chí môi trường.

- Chất thải là tài nguyên

- Quản lý tổng hợp, một việc 1 cơ quan, phân cấp

- Ứng phó biến đổi khí hậu, thị trường các bon

- Bảo vệ di sản thiên nhiên

- Kinh tế bền vững, phát triển vốn tự nhiên

- Nội dung về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tập trung một số vấn đề:

o   Hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường;

o    Công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, chuyển giao và xử lý chất thải phát sinh (nước thải, khí thải, rác thải sinh hoạt, CTR công nghiệp thông thường, CTNH)

o    Thực hiện quan trắc, giám sát MT định kỳ, liên tục (nếu có)

o    Việc thực hiện báo cáo công tác BVMT hàng năm

o    Nộp phí BVMT đối với nước thải (nếu có)

o   Kiểm tra thực tế tại cơ sở

o   Lấy mẫu phân tích chất thải sau xử lý

Với việc kiểm tra thực tế tại cơ sở như:

Ø Kiểm tra quy trình sản xuất (hoạt động, công nghệ sử dụng, thiết bị máy móc)

Ø  Kiểm tra tổng quan vệ sinh công nghiệp nhà xưởng, tỷ lệ cây xanh

Ø  Kiểm tra quá trình phát thải chất thải (vị trí phát thải, vị trí xả thải)

Ø  Kiểm tra công tác thu gom, xử lý chất thải: Nước thải, khí thải, CTR, CTNH

Ø  Lấy mẫu chất thải để phân tích, đánh giá

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

anh tin bai
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang