Video Sự Kiện
  • Kinh tế biển Nam Định
  • Khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận
  • HACKER 4.0 | Tập 4: Lời Tự Thú
1 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 219
  • Trong tuần: 2 538
  • Tất cả: 426323
Hội nghị triển khai, quán triệt chủ trương chính sách từ Trung ương tới Địa phương năm 2022 tại Ban Quản lý các KCN tỉnh
Lượt xem: 212

Ngày 12/7/2022 tại trụ sở Ban Quản lý các KCN tỉnh, đã bắ đầu diễn ra Hội nghị triển khai, quán triệt chủ trương chính sách từ Trung ương tới Địa phương năm 2022 với sự tham dự của ông Nguyễn Hoàng Anh- Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh – Chủ trì Hội nghị; Đồng thời, các ông (bà) là UV BCH đảng bộ Ban, lãnh đạo Ban, thủ trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ban đều có mặt đầy đủ, đúng giờ. Hội nghị đã diễn ra trang trọng, các báo cáo viên cơ sở đã cung cấp đến Hội nghị rất nhiều thông tin bổ ích cho việc triển khai công tác thực thi nhiệm vụ chính trị của Ban trong thời gian tới.

Mở đầu Hội nghị là Khai mạc của Ông Nguyễn Hoàng Anh- Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh. Tiếp theo đồng chí Nguyễn Hoàng Anh báo cáo chuyên đề Thông báo nhanh: kết quả Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Khóa XIII và Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2022” trước Hội nghị. Bài báo cáo được chuẩn bị công phu, đã cơ bản làm nổi bật lên bức tranh toàn cảnh thành quả đạt được của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Khóa XIII và kinh tế xã hội của tỉnh Nam Định 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đưa ra những chủ trương, định hướng to lớn cho công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành tại Ban trong giai đoạn tới, góp phần quan trọng cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh ta.

 

anh tin bai

Ông Nguyễn Hoàng Anh- Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Khai mạc và báo cáo chuyên đề

         

Tiếp theo chương trình là những đóng góp, tham luận tại Hội nghị về “các điểm mới, nổi bật của Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế”. Đồng chí: Bùi Văn Phong – Chánh văn phòng Ban nêu điểm nổi bật về cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các KCN; đồng chí Phạm Quang Bình – Phó phòng Quản lý Đầu tư – Quy hoạch – Xây dựng nêu điểm nổi bật lĩnh vực Quy hoạch xây dựng; đồng chế Lê Thị Kim Hoa – Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp – Lao động – Môi trường nêu điểm nổi bật lĩnh vực Môi trường. Tất cả các tham luận đều có chất lượng chuyên môn sâu sắc và rất đáng được học tập, triển khai trong công tác chuyên môn trong thời gian tới.

 

anh tin bai

 Ông Bùi Văn Phong – Chánh Văn phòng Ban phát biểu

 

anh tin bai

Ông Phạm Quang Bình – Phó phòng Quản lý Đầu tư – Quy hoạch – Xây dựng phát biểu

anh tin bai

Bà Lê Thị Kim Hoa – Phó phòng Quản lý Doanh nghiệp – Lao động – Môi trường phát biểu

 

Tiếp theo đó là bài phát biểu chuyên đề: “Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII (năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII (năm 1999), các hội nghị Trung ương 4 khoá XI, khoá XII, và khoá XIII. Quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII” của đồng chí Nguyễn Hữu Quân – Phó bí thư đảng bộ - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh. Bài báo cáo được chuẩn bị công phu làm nổi bật lên vị trí, vai trò và tầm quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 

anh tin bai

Ông Nguyễn Hữu Quân – Phó bí thư đảng bộ - Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng và tư vấn đầu tư KCN tỉnh Báo cáo chuyên đề

 

Tiếp theo đó là bài phát biểu chuyên đề: Các bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Bản tin Thông tin nội bộ số tháng 5,6 năm 2022” của đồng chí Đỗ Thị Hương - Đảng ủy viên - Phó trưởng ban. Bài báo cáo được trình bày rành mạch, làm rõ nét những ưu việt của con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, khẳng định sự đúng đắn của con đường mà Bác hồ và Đảng ta đã lựa chọn là sáng suốt, là văn minh, là đi trước thời đại.

anh tin bai

Bà Đỗ Thị Hương – Đảng ủy viên - Phó trưởng ban Báo cáo chuyên đề

 

Tiếp theo đó là bài phát biểu chuyên đề: “Tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm” của đồng chí Hoàng Ngọc nghĩa – Đảng ủy viên – Chủ tịch công đoàn các KCN tỉnh. Bài báo cáo được trình bày rành mạch, làm rõ nét nhấn mạnh việc phải thường xuyên xem xét, và ghi nhớ để đảng viên phải luôn luôn là tấm gương sáng và đặc biệt giữ mình đê không được vi phạm Quy định 37 nêu trên.

anh tin bai

Ông Hoàng Ngọc nghĩa – Đảng ủy viên – Chủ tịch công đoàn các KCN tỉnh Báo cáo chuyên đề

 

Tiếp theo đó là bài phát biểu chuyên đề: “Học tập chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay” của đồng chí Vũ Văn Quang – Đảng ủy viên. Bài báo cáo được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Khái quát được thành tựu của Bác về Tư tưởng, Đạo đức và phong cách. Xứng đáng là di sản tinh thần quí báu cho toàn Đảng và nhân dân ta học tập và làm theo. Đồng thời gợi mở, đề xuất một số giải pháp thiết thực để phát huy và tăng cường hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của Ban trong tình hình mới hiện nay.

 

anh tin bai

Ông Vũ Văn Quang – Đảng ủy viên Báo cáo chuyên đề

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang