image advertisement

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP

STT TÊN DOANH NGHIỆP ĐỊA CHỈ TEL NGÀNH NGHỀ KHU CÔNG NGHIỆP
1 Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh KCN Mỹ Trung 3.819.030 KCN Mỹ Trung
2 Cty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh D1 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định 8622.666 KCN Bảo Minh
3 Cty TNHH hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam N2 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định KCN Bảo Minh
4 Cty TNHH Headwork Việt Nam KCN Mỹ Trung 3.819.030 KCN Mỹ Trung
5 Cty TNHH Youngor Smart Shirts Việt Nam KCN Mỹ Trung 3.819.059 KCN Mỹ Trung
6 Cty TNHH Sunrise Spinning D4 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định 3.682.376 KCN Bảo Minh
7 Công ty CP lâm sản Nam Định N1 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định KCN Bảo Minh
8 Cty CP Nam Phương Hồng KCN Mỹ Trung 3.500.577; 3.819.141 KCN Mỹ Trung
9 Cty CP kết cấu thép và thiết bị nâng hạ Hoàng Anh KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
10 Cty CP dệt nhuộn Thiên Nam - Sunrise D5 KCN Bảo Minh tỉnh Nam Định KCN Bảo Minh
11 Công ty CP may Duy Minh KCN Bảo Minh KCN Bảo Minh
12 Cty CP đầu tư Cửu Long Nam Định KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
13 Doanh nghiệp TN Phú Mỹ Hải KCN Mỹ Trung 3.700.755 KCN Mỹ Trung
14 Công ty TNHH sợi dệt nhuộm Yulun KCN Bảo Minh
15 Công ty TNHH Padmac Việt Nam KCN Bảo Minh
16 Công ty CP Phát Cường KCN Mỹ Trung 3.849.889; 3.838.546 KCN Mỹ Trung
17 Công ty CP XNK Đại Đoàn Kết KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
18 Công ty TNHH Thương mại Trung Hiếu KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
19 Công ty CP thép Tân Dân Phú KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
20 Công ty CP may Sông Hồng KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
21 Công ty TNHH An Khánh KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
22 Công ty TNHH cơ giới Hà Thành KCN Mỹ Trung KCN Mỹ Trung
23 Cty TNHH Đoàn Kết D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.860.933 KCN Hoà Xá
24 Cty TNHH Xây lắp điện Nam Định D4 KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định 3.847.524 KCN Hoà Xá
25 Cty TNHH Vĩnh Ký N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.848.082 Công nghiệp dệt KCN Hoà Xá
26 Cty TNHH Vĩnh Ký N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.848.082 Công nghiệp dệt KCN Hoà Xá
27 Cty TNHH Xuân Tùng N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.843.847; 3.844.595 KCN Hoà Xá
28 Cty TNHH Duy Khánh D3 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định KCN Hoà Xá
29 Cty CP Thúy Đạt N3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.849.635 KCN Hoà Xá
30 Cty TNHH Điện Thông D3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.848.224 KCN Hoà Xá
31 Cty may TNHH Garnet Nam Định N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.844.663; 3.506.667 KCN Hoà Xá
32 Cty CP Lâm sản Nam Định D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.849.446; 3.211.061; 3.864.219 KCN Hoà Xá
33 Cty TNHH Trường Phát N3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.676.383; 3.844.251 KCN Hoà Xá
34 Chi nhánh Cty TNHH kỹ thuật điện Việt Hàn N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.842.825 KCN Hoà Xá
35 Cty TNHH Phú Đức D3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.670.340; 3.210.713 KCN Hoà Xá
36 Cty TNHH Đại Tần N4 Khu công nghệp Hòa Xá KCN Hoà Xá
37 Cty CP bia NADA D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.649.521; 3.676.143 KCN Hoà Xá
38 Cty CP TASCO Khu công nghệp Hòa Xá 3.862.238; 3.670.812 KCN Hoà Xá
39 Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Nam Định N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.648.632 KCN Hoà Xá
40 Cty TNHH Youngone Nam Định D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.670.479; 3.670.570; 3.670.481 KCN Hoà Xá
41 Cty TNHH Tân Trường Phát N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.848.044 KCN Hoà Xá
42 Cty CP nhựa Nam Tân N3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.676.668 KCN Hoà Xá
43 Cty CP Nam Hà - UĐôm xay N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.838.170; 3.847.630 KCN Hoà Xá
44 Cty CP TM Mai Hương D4 KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định 3.848.430; 3.848.721 KCN Hoà Xá
45 Cty CP dệt may Sơn Nam D3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.849.479; 3.836.687 KCN Hoà Xá
46 Cty TNHH Arksun Phú Thành D4 KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định 3.848.943; 3.670.168 KCN Hoà Xá
47 Cty CP dược phẩm Trường Thọ N3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.670.733 KCN Hoà Xá
48 Cty CP Vĩnh Trường N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.676.302 KCN Hoà Xá
49 Cty TNHH Thành Hải N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.866.170; 3.846.134 KCN Hoà Xá
50 Cty CP Hùng Vương D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.670.092 KCN Hoà Xá
51 Cty TNHH Hằng Quyền N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.849.961 KCN Hoà Xá
52 Cty CP Vicem Bút Sơn N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.838.485 KCN Hoà Xá
53 Cty CP may Nam Định N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.849.037; 3.849.038 KCN Hoà Xá
54 Cty TNHH Hải Hoà N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.844.426; 3.670.596 KCN Hoà Xá
55 Cty TNHH Đức Phương D2 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.842.797 KCN Hoà Xá
56 Cty TNHH Tây Nam D3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.841.463; 3.670.514 KCN Hoà Xá
57 Cty CP dược phẩm Minh Dân N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.863.610; 3.671.086 KCN Hoà Xá
58 Cty TNHH Việt Anh N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.840.220 KCN Hoà Xá
59 Cty TNHH UNIVERSAL CANDLE Việt Nam N6 Khu công nghiệp hòa xá 3.668.971; 3.671.889 KCN Hoà Xá
60 Cty TNHH Nam Dược N4 Khu công nghệp Hòa Xá 3.671.674 KCN Hoà Xá
61 Cty TNHH dệt may Hoàng Dũng D4 KCN Hòa Xá tỉnh Nam Định 3.670.935; 3.670.235 KCN Hoà Xá
62 Cty TNHH Hồng Phát D5 Khu công nghiệp hòa xá 3.838.007; 3.676.879 KCN Hoà Xá
63 Cty CP xây dựng đô thị N3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.671.517; 3.840.507 KCN Hoà Xá
64 Cty TNHH Định Công D3 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.676.083 KCN Hoà Xá
65 Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nam Định N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định KCN Hoà Xá
66 Cty TNHH TM Trần Hồng Quân N3 Khu công nghệp Hòa Xá 3.676.962 KCN Hoà Xá
67 Doanh nghiệp tư nhân Châu Thành D3 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định 3.867.332 KCN Hoà Xá
68 Cty TNHH dệt may DHTEX N3 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.671.784; 3.677.189 KCN Hoà Xá
69 Cty TNHH liên doanh Nam Hương D4 Khu công nghiệp Hoà Xá 2.211.301; 2.211.054 KCN Hoà Xá
70 Cty CP ARKSUN Việt Nam N3 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.676.375 KCN Hoà Xá
71 Cty CP Thủy Bình D5 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.671.947 KCN Hoà Xá
72 Cty CP cơ khí xây dựng Việt Triều N1 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.680.868 KCN Hoà Xá
73 Cty TNHH Minh Quang N5A Khu công nghiệp Hoà Xá 3.847.082; 3.700.761 KCN Hoà Xá
74 Cty CP Đức Thắng N5 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.845.555 KCN Hoà Xá
75 Công ty CP X20 N5A Khu công nghiệp Hoà Xá 3.840.460 KCN Hoà Xá
76 Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thanh N5A Khu công nghiệp Hoà Xá KCN Hoà Xá
77 Cty CP TCE VINA DENIM N8 Khu công nghiệp Hoà Xá KCN Hoà Xá
78 Cty TNHH DongYang ST Vina N4 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.676.897; 3.676.955 KCN Hoà Xá
79 Cty TNHH MTV kinh doanh khí hoá lỏng Nam Định D5 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.868.669; 3.868.667 KCN Hoà Xá
80 Cty TNHH Bảo Minh D5 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.845.093 KCN Hoà Xá
81 Công ty TNHH Linh Gia N8 Khu công nghiệp Hoà Xá KCN Hoà Xá
82 Doanh nghiệp tư nhân TM Dân Phú N5 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.843.843 KCN Hoà Xá
83 Cty CP bao bì Nam Ninh N4 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.671.755; 3.671.604 KCN Hoà Xá
84 Doanh nghiệp tư nhân Hà Hưng N5A Khu công nghiệp Hoà Xá 3.838.322; 3.672.968 KCN Hoà Xá
85 Cty TNHH D.F Zin N3 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.671.664; 3.671.663 KCN Hoà Xá
86 Cty TNHH Thanh Bình N8 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.671.868 KCN Hoà Xá
87 Cty TNHH khí công nghiệp Việt Nam N4 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.670.779 KCN Hoà Xá
88 Cty CP gạch granit Nam Định N5 Khu công nghiệp Hoà Xá 0915 595 555 KCN Hoà Xá
89 Cty TNHH Sungnam Knitting Mills N6 Khu công nghiệp Hoà Xá 3.671.788 KCN Hoà Xá
90 Cty CP ĐT và TM Minh Trường Giang D5 Khu công nghiệp Hoà Xá 0958.924.986 KCN Hoà Xá

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang