DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách cho cá đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư 6145/QĐ-BQLCKCN15/05/2023
2Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách năm 20232023Thông tư 6146/QĐ-BQLCKCN15/05/2023
3Về việc công bố công khai phê duyệt dự toán thu-chi nhiệm vụ xử lý nước thải tại khu công nghiệp Hòa Xá bổ sung cho các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định năm 20232023Thông tư 6134/QĐ-BQLCKCN13/04/2023
4QĐ về việc công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách Quý I năm 2023 của Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư 6135/QĐ-BQLCKCN13/04/2023
5QĐ về việc công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách Quý I năm 2023 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư 6136/QĐ-BQLCKCN13/04/2023
6Thông báo về việc niêm yết công khai danh sách công chức nâng bậc lương trước hạn và nâng lương thường xuyên đợt I/20232023không181/TB-BQLCKCN20/02/2023
7Quyết định điều động Trần Thị Tuyết Mai2023116/QĐ-BQLCKCN18/01/2023
8Về việc công khai tình hình mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023005/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
9V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2022 của Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư số 6107/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
10V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 của Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư số 618/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
11V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư số 6112/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
12Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư số 619/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
13Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư số 6110/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
14V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư nhà nước giao năm 20222023Thông tư số 616/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
15V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023Thông tư số 6111/QĐ-BQLCKCN 13/01/2023
16Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2023001/QĐ-BQLCKCN 04/01/2023
17Về việc công bố công khai giao dự toán thu - chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định năm 20232023Thông tư số 6102/QĐ-BQLCKCN 04/01/2023
18Về việc công bố công khai giao dự toán thu - chi ngân sách năm 20232023Thông tư số 6103/QĐ-BQLCKCN 04/01/2023
19Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử2023603-QĐ/TU603-QĐ/TU03/01/2023
20 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập2022111/2022/NĐ-CP111/2022/NĐ-CP30/12/2022
12345678910...
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang