DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1GPXD cấp cho công trình thuộc dự án của Công ty TNHH Sunrise Việt Nam2022Nghị định 15/2021/NĐ-CP102/GPXD11/05/2022
2GPXD cấp cho công trình thuộc dự án của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hạnh Thuỷ2022Nghị định 15/2021/NĐ-CP103/GPXD11/05/2022
3Điều chỉnh GPXD cho công trình thuộc dự án của Công ty TNHH dệt Chen tai Miền Bắc Việt Nam2022Nghị định 15/2021/NĐ-CP94/GPXD (Điều chỉnh)21/04/2022
4GPSC cấp cho công trình thuộc dự án của Công ty TNHH Sunrise Việt Nam2022Nghị định 15/2021/NĐ-CP100/GPSC21/04/2022
5GPXD cấp cho công trình thuộc dự án của Công ty TNHH khí công nghiệp Việt Nam2022Nghị định 15/2021/NĐ-CP101/GPXD21/04/2022
6Về việc niêm yết công khai danh sách công chức nâng bậc lương trước hạn và nâng lương thường xuyên đợt I/202220220168/TB-BQLCKCN18/02/2022
7V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2022Thông tư số 6113/QĐ-BQLCKCN 17/01/2022
8V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2022Thông tư số 6114/QĐ-BQLCKCN 17/01/2022
9về việc công khai tình hình mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định.2022Thông tư số 6112/QĐ-BQLCKCN 17/01/2022
10Về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2022Thông tư số 6109/QĐ-BQLCKCN 11/01/2022
11V/v công bố công khai quyết toán vốn đầu tư nhà nước giao năm 20212022Thông tư số 6105/QĐ-BQLCKCN 07/01/2022
12Quyết định về việc công bố, công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2022Thông tư số 6106/QĐ-BQLCKCN 07/01/2022
13V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng ban Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2022Thông tư số 6107/QĐ-BQLCKCN 07/01/2022
14V/v công khai tình hình thực hiện dự toán, quyết toán thu chi ngân sách Quý IV năm 2021 của Văn phòng Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định2022Thông tư số 6108/QĐ-BQLCKCN 07/01/2022
15Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán thu - chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định năm 20222022Thông tư số 6102/QĐ-BQLCKCN 06/01/2022
16Quyết định về việc công bố công khai giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 2022Thông tư số 6103/QĐ-BQLCKCN 06/01/2022
17Về việc công bố công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 20222022Thông tư số 6104/QĐ-BQLCKCN 06/01/2022
18V/v phân bổ biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước năm 2022 thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định20210142/QĐ-BQLCKCN 27/12/2021
19quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng2021117/2021/TT-BXD22/12/2021
20QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng2021116/2021/TT-BXD20/12/2021
12345678910...
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang