DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến qua tài khoản VNeID20242024676/BQLCKCN-VP12/06/2024
2Sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC trên môi trường điện tử20242024530/BQLCKCN-VP15/05/2024
3Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định2024202469/QĐ-BQLCKCN10/05/2024
4Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND cấp huyện20242024997/QĐ-UBND09/05/2024
5Quyết định V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp năm 20242024202460/QĐ-BQLCKCN03/05/2024
6Về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định năm 2024 2024Thông tư số 6154/QĐ-BQLCKCN 25/04/2024
7Về việc công bố công khai bổ sung dự toán thu - chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định năm 20242024Thông tư số 6155/QĐ-BQLCKCN 25/04/2024
8Về việc công bố công khai giao dự toán thu - chi ngân sách năm 20242024Thông tư số 6156/QĐ-BQLCKCN 25/04/2024
9Về việc công bố công khai giao dự toán thu - chi ngân sách năm 20242024Thông tư số 6157/QĐ-BQLCKCN 25/04/2024
10Thông báo kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định2024202499/TB-UBND22/04/2024
11Quyết định V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 20242024202448/QĐ-BQLCKCN17/04/2024
12Quyết định V/v phân bổ biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước năm 2024 của Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định 2024202449/QĐ-BQLCKCN17/04/2024
13Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển hạ tầng và Tư vấn đầu tư KCNcấu tổ chức của 20242024752/QĐ-UBND12/04/2024
14Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực từng vị trí việc làm của Ban Quản lý các KCN20242024684/QĐ-UBND08/04/2024
15Quyết định phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2024-2026; 2026-2031202420241034-QĐ/TU05/04/2024
16Quyết định phân công hướng dẫn tập sự Vũ Anh Tuấn2024202442/QĐ-BQLCKCN04/04/2024
17Quyết định phân công hướng dẫn tập sự Đỗ Đình Phong2024202440/QĐ-BQLCKCN04/04/2024
18Quyết định phân công hướng dẫn tập sự Đặng Anh Dũng2024202441/QĐ-BQLCKCN04/04/2024
19Quyết định phân công hướng dẫn tập sự Bùi Thị Khánh Linh2024202443/QĐ-BQLCKCN04/04/2024
20Quyết định tiếp nhận và điều động công chức (Vũ Anh Tuấn)2024202437/QĐ-BQLCKCN04/04/2024
12345678910...
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang