Video Sự Kiện
  • Phóng sự đảm bảo phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả tại các khu công nghiệp
  • Hướng dẫn cài đặt Bluezone
  • Phóng sự Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
1 Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 46
  • Tất cả: 253,425
Lượt xem: 2304

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020

Chiều 22/7/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; phân tích, đánh giá chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Ban. Trưởng Ban Trần Minh Hoan chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là lãnh đạo chủ chốt của Ban, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh.

Cải cách hành chính luôn được Ban Quản lý các KCN tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Ban đã được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện trên 06 lĩnh vực (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công và Hiện đại hóa hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020) theo đúng kế hoạch của tỉnh.

Ban đã cử cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Công tác tiếp nhận hồ sơ hoạt động có hiệu quả, nề nếp, từng bước đáp ứng phục vụ tốt nhu cầu giải quyết hồ sơ công việc cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ thực hiện thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh, cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Tổ chức bộ máy các cơ quan được rà soát, sắp xếp, kiện toàn, khắc phục những chồng chéo, vướng mắc, gắn với việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; hiệu quả tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức, viên chức được nâng lên; việc áp dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hộp thư công vụ, ứng dụng chữ ký số và duy trì hoạt động quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO... được thực hiện nghiêm túc; từ đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan...

 

Đồng chì Trần Minh Hoan - Trưởng Ban phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Trưởng ban Trần Minh Hoan nêu rõ: Công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã được triển khai một cách đầy đủ, toàn diện trên 06 lĩnh vực, qua đó đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn công tác này vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Trong thời gian tới, yêu cầu đặt ra là: Ban phải tiến hành rà soát, đối chiếu các nội dung còn hạn chế, các chỉ số thành phần giảm điểm, có thứ hạng thấp hơn chỉ số trung bình của tỉnh, nội dung tổ chức, cá nhân chưa hài lòng về thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của đơn vị, của cá nhân và xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để trong năm 2020./.

 

Tin và ảnh: Vũ Văn Quang.
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.