English    |   Liên hệ
Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển cây trồng đặc thù để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất phục vụ đầu tư xây dựng Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do Văn phòng hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ
Số ký hiệu văn bản 11/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2020
Ngày hiệu lực 24/04/2020
Trích yếu nội dung Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ di chuyển cây trồng đặc thù để lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu đất phục vụ đầu tư xây dựng Trung tâm phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai do Văn phòng hợp tác quốc phòng, Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bão lụt
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 11-2020-qd-ubnd.pdf
Văn Bản Mới