English    |   Liên hệ
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 19/03/2020
Ngày hiệu lực 19/03/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Bão lụt
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 04-CT-Signed.pdf
Văn Bản Mới