English    |   Liên hệ
Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1587/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/08/2019
Ngày hiệu lực 01/08/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2019
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Bão lụt
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 1587-QĐ-Signed.pdf
Văn Bản Mới