English    |   Liên hệ
Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống chiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Số ký hiệu văn bản 05/CT-UBND
Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày hiệu lực 03/04/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống chiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Bão lụt
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan
Tài liệu đính kèm 05-CT.PDF
Văn Bản Mới