English    |   Liên hệ
Thông báo số 53/TB-UBND ngày 27/3/2018 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Số ký hiệu văn bản 53/TB-UBND
Ngày ban hành 27/03/2018
Ngày hiệu lực 27/03/2018
Trích yếu nội dung Thông báo số 53/TB-UBND ngày 27/3/2018 kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Bão lụt
Người ký duyệt Trần Văn Hưng
Tài liệu đính kèm 53-TB.PDF
Văn Bản Mới