English    |   Liên hệ
Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Công thương
Số ký hiệu văn bản 2162/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/09/2017
Ngày hiệu lực 22/09/2017
Trích yếu nội dung Quyết định V/v phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực của vị trí việc làm của Sở Công thương
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp
Người ký duyệt Phạm Đình Nghị
Tài liệu đính kèm 2162-QĐ.PDF
Văn Bản Mới