English    |   Liên hệ
Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 630/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2017
Ngày hiệu lực 04/04/2017
Trích yếu nội dung Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghiệp
Người ký duyệt Ngô Gia Tự
Tài liệu đính kèm 630-QĐ.PDF
Văn Bản Mới