English    |   Liên hệ
Công văn số 73/UBND-VP7 ngày 31/3/2014 về việc hỗ trợ quảng bá Festivail Huế 2014
Số ký hiệu văn bản 73/UBND-VP7
Ngày ban hành 03/04/2014
Ngày hiệu lực 31/03/2014
Trích yếu nội dung Công văn số 73/UBND-VP7 ngày 31/3/2014 về việc hỗ trợ quảng bá Festivail Huế 2014
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Du lịch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cong van so 73.pdf
Văn Bản Mới