English    |   Liên hệ
Công văn số 10/UBND-VP3 ngày 09/01/2015 V/v chỉ đạo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2015
Số ký hiệu văn bản 10/UBND-VP3
Ngày ban hành 09/01/2015
Ngày hiệu lực 09/01/2015
Trích yếu nội dung Công văn số 10/UBND-VP3 ngày 09/01/2015 V/v chỉ đạo lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân 2015
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 10_UBND_VP3.pdf
Văn Bản Mới