English    |   Liên hệ
Công điện của UBND tỉnh điện: Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Nam Định về việc chỉ đạo cắt điện luân phiên trên địa bàn toàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 09/CĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2010
Ngày hiệu lực 15/06/2010
Trích yếu nội dung Công điện của UBND tỉnh điện: Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Nam Định về việc chỉ đạo cắt điện luân phiên trên địa bàn toàn tỉnh
Hình thức văn bản Công điện
Lĩnh vực Công nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CD.doc
Văn Bản Mới