English    |   Liên hệ
Tổng số: 4578
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
426/QĐ-BCĐ 01/12/2021 v/v thiết lập vùng cách ly để phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 9
Tải về 1
425/QĐ-BCĐ 01/12/2021 v.v kết thúc khoanh vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 10
Tải về 1
1013/UBND-VP8 29/11/2021 v.v thông báo các văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ mới được bãi bỏ (Đính kèm QĐ của Thủ tướng Chính phủ)
Lượt xem: 7
Tải về 0
98/KH-UBND 29/11/2021 v.v chuyển đổi số huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025,định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 8
Tải về 0
2507/SNV-TG 01/12/2021 v.v hướng dẫn, quản lý hoạt động tôn giáo trong dịp lễ Giáng sinh 2021
Lượt xem: 21
Tải về 0
804/UBND-NN 29/11/2021 V/v tập trung cài ải, làm TLNĐ và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ xuân năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về 1
797/UBND-VP 26/11/2021 V/v trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
Lượt xem: 53
Tải về 9
97/KH-UBND 25/11/2021 v/v phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính Huyện Xuân Trường giai đoạn 2021-2025”
Lượt xem: 16
Tải về 1
96/KH-UBND 25/11/2021 v/v triển khai mô hình trạm y tế lưu động
Lượt xem: 15
Tải về 2
796/UBND-LĐTBXH 26/11/2021 v/v thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Lượt xem: 38
Tải về 5
6165/QĐ-UBND 15/11/2021 V/v kiện toàn HĐ thẩm định, Tổ giúp việc HĐ thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp xã
Lượt xem: 17
Tải về 0
409-CV/HU 26/11/2021 Công văn của BTV Huyện ủy v/v triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Lượt xem: 39
Tải về 14
61/TP 24/11/2021 v.v rà soát dữ liệu hộ tịch
Lượt xem: 38
Tải về 3
793UBND-VP 25/11/2021 v/v thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 (Đính kèm biểu mẫu liên quan)
Lượt xem: 67
Tải về 7
6235/QĐ-UBND 24/11/2021 V/v bổ sung, thay thế thành viên Ban quản lý cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 29
Tải về 5
401/QĐ-BCĐ 24/11/2021 v.v thiết lập vùng cách ly để phòng,chống dịch Covid-19
Lượt xem: 23
Tải về 2
49/QĐ-HĐND 19/11/2021 V/v triệu tập kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 21
Tải về 0
180-BS/HU 24/11/2021 Sao lục Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 32
Tải về 0
790/UBND-NN 23/11/2021 v.v tăng cường giám sát dịch bệnh trên đàn lợn
Lượt xem: 25
Tải về 0
295/CV-HĐTĐKT 22/11/2021 V/v chấm điểm thi đua năm 2021 (Đính kèm biểu chấm điểm)
Lượt xem: 61
Tải về 1
12345678910...