English    |   Liên hệ
image banner
Tổng số: 145
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
10/CT-UBND 13/10/2020 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021
Lượt xem: 503
Tải về 10
8/CT-UBND 21/09/2020 Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa
Lượt xem: 526
Tải về 0
6/CT-UBND 09/07/2020 Chỉ thị Về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
Lượt xem: 285
Tải về 1
05/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị 05/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 676
Tải về 55
04/CT-UBND 19/03/2020 Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/3/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Lượt xem: 387
Tải về 15
03/CT-UBND 06/03/2020 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/3/2020 về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2020
Lượt xem: 351
Tải về 5
02/CT-UBND 04/03/2020 Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/3/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Lượt xem: 408
Tải về 6
01/CT-UBND 01/02/2020 Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
Lượt xem: 597
Tải về 78
12/CT-UBND 30/12/2019 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/12/2019 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Lượt xem: 443
Tải về 15
10/CT-UBND 31/10/2019 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 31/10/2019 về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Lượt xem: 287
Tải về 8
09/CT-UBND 24/10/2019 Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 24/10/2019 về việc tập trung thực hiện một số giải pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
Lượt xem: 320
Tải về 10
08/CT-UBND 02/10/2019 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 02/10/2019 về việc triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông và phát động chiến dịch làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp
Lượt xem: 349
Tải về 7
07/CT-UBND 16/07/2019 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/7/2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 523
Tải về 20
05/CT-UBND 03/04/2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 03/4/2019 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống chiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Lượt xem: 567
Tải về 40
03/CT-UBND 01/02/2019 Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 01/02/2019 v/v tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn năm 2019
Lượt xem: 590
Tải về 34
01/CT-UBND 05/01/2019 Chỉ thị số 01/CT-UBND V/v tổ chức Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
Lượt xem: 693
Tải về 77
09/CT-UBND 02/08/2018 v/v tăng cường công tác thu, nộp ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2018
Lượt xem: 535
Tải về 25
08/CT-UBND 21/06/2018 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 21/6/2018 về xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 521
Tải về 24
07/CT-UBND 17/04/2018 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/4/2018 v/v tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
Lượt xem: 619
Tải về 35
06/CT-UBND 14/03/2018 Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 14/3/2018 v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 629
Tải về 10
12345678