Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/TT-BKHĐT 14/04/2023 Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Lượt xem: 108
Tải về
16/2022/TT-BKHĐT 12/08/2022 Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 188
Tải về
02/2022/TT-BTNMT 10/01/2022 Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 202
Tải về
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 299
Tải về
09/2016/TT-BKHĐT 30/06/2016 Hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 405
Tải về
58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Lượt xem: 351
Tải về
20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
Lượt xem: 401
Tải về
08/2015/TT-BKHĐT 28/09/2015 Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
Lượt xem: 349
Tải về
06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV 03/09/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các KCN, KKT, KCX
Lượt xem: 356
Tải về
04/2015/TT-BXD 03/04/2015 Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải.
Lượt xem: 285
Tải về
02/2015/TT-BXD 02/04/2015 Thông tư Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước
Lượt xem: 320
Tải về
36/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư về quản lý chất thải nguy hại
Lượt xem: 354
Tải về
35/2015/TT-BTNMT 30/06/2015 Thông tư về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao
Lượt xem: 352
Tải về
27/2015/TT-BTNMT 29/05/2015 Thông tư về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Lượt xem: 358
Tải về
26/2015/TT-BTNMT 28/05/2015 Thông tư Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lượt xem: 341
Tải về
03/2014/TT-BLĐTBXH 20/01/2014 THÔNG TƯ: HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2013/NĐ- CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Lượt xem: 285
Tải về
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang