Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
Lượt xem: 127
Tải về
67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Lượt xem: 94
Tải về
70/2023/NĐ-CP 18/09/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Lượt xem: 73
Tải về
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức , viên chức
Lượt xem: 70
Tải về
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 90
Tải về
35/2022/NĐ-CP 09/06/2022 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
Lượt xem: 230
Tải về
80/2021/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 232
Tải về
08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 532
Tải về
100/2021/NĐ-CP 15/11/2021 Nghị định số 100/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê
Lượt xem: 244
Tải về
80/NĐ-CP 26/08/2021 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lượt xem: 202
Tải về
43/2011/NĐ-CP 10/09/2021 NGHỊ ĐỊNH Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Lượt xem: 265
Tải về
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Lượt xem: 348
Tải về
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 240
Tải về
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Lượt xem: 316
Tải về
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Lượt xem: 235
Tải về
136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Lượt xem: 296
Tải về
59/2020/NĐ-CP 27/05/2020 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
Lượt xem: 233
Tải về
137/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Quy định sử dụng pháo
Lượt xem: 231
Tải về
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Lượt xem: 279
Tải về
113/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Lượt xem: 361
Tải về
1234
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Km105 Quốc Lộ 10, p. Lộc vượng, tp. Nam Định
Điện thoại: 0228.3.680806 
Email: Banqlkcn@namdinh.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên mạng Internet số 24/GP-STTTT ngày 02/11/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định.
Thiết kế VNPT Nam Định

Chung nhan Tin Nhiem Mang