Xin chào, Bạn
 
Dự án đầu tư: Hạ tầng, trạm xử lý nước thải KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định
Địa chỉ: N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định
Điện thoại: 3.676.151
Fax:
Email:
Website:
Dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng, thành lập cảng nội địa ICD
Địa chỉ: N5A KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định
Điện thoại: 3.670.091; 3.867.617; 084.282.047
Fax:
Email:
Website:
Dự án đầu tư: Nhà máy SX phụ tùng ôtô và máy nông nghiệp
Địa chỉ: N5 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định
Điện thoại: 3.848.194
Fax:
Email:
Website:
Dự án đầu tư: Nhà máy SX kết cấu thép dạng không gian
Địa chỉ: D3 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định
Điện thoại: 3.844.540
Fax:
Email:
Website:
Dự án đầu tư: Xí nghiệp SX cơ khí - điện máy xuất khẩu
Địa chỉ: D3 KCN Hoà Xá tỉnh Nam Định
Điện thoại: 3.845.074
Fax:
Email:
Website:
1 - 5   104