Xin chào, Bạn
Cập nhật lúc 15:24, ngày 19/06/2017 (GMT+7)
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn các khu công nghiệp. Vào hồi 9h00 ngày 02/6/2017, Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công đoàn các KCN tổ chức buổi làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ nhân sự và đại diện BCH Công đoàn công ty TNHH Sunrise Spinning để giải quyết đơn kiến nghị của người lao động về việc công ty Sunrise Spinning vi phạm trong quá trình thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ban Quản lý các KCN, Công đoàn các KCN làm việc với doanh nghiệp về giải quyết đơn kiến nghị của người lao động

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lao động trên địa bàn các khu công nghiệp. Sáng ngày 02/6/2017, Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban Quản lý các KCN phối hợp với Công đoàn các KCN tổ chức buổi làm việc với Ban lãnh đạo, cán bộ nhân sự và đại diện BCH Công đoàn công ty TNHH Sunrise Spinning để giải quyết đơn kiến nghị của người lao động về việc công ty Sunrise Spinning vi phạm trong quá trình thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong quá trình làm việc, Phòng quản lý doanh nghiệp, Công đoàn các KCN đã chỉ ra những sai phạm công ty đã mắc phải trong quá trình thực hiện nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động. Phòng Quản lý Doanh nghiệp đề nghị công ty TNHH Sunrise Spinning tiến hành giải quyết dứt điểm các nội dung theo đơn kiến nghị của người lao động trên cơ sở thương lượng, hòa giải, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động; Đề nghị  Ban lãnh đạo công ty TNHH Sunrie Spinng nghiêm túc rút kinh nghiệm về những việc làm chưa đúng để tránh lặp lại cho các trường hợp tiếp theo.

Công ty đồng ý tiếp thu và thực hiện những đề xuất, kiến nghị của Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Công đoàn các KCN; cam kết tiến hành khắc phục ngay những tồn tại trong thực hiện các quy định của pháp luật lao động về sử dụng, quản lý lao động tại đơn vị; công ty cam kết tiến hành giải quyết dứt điểm các nội dung theo đơn kiến nghị của người lao động trên cơ sở thương lượng, hòa giải và báo cáo kết quả giải quyết về Ban Quản lý các KCN trước ngày 12/6/2017.

Buổi làm việc kết thúc vào sáng cùng ngày.