Xin chào, Bạn
Cập nhật lúc 16:48, ngày 11/09/2017 (GMT+7)
Quán triệt và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả thu hút, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, đồng thời nhằm cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự phối hợp công tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các địa phương, ngày 23-24/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Lớp tập huấn kiến thức đầu tư nước ngoài cho khu vực phía Bắc” năm 2017 tại Ninh Bình.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ chức JICA, các Tập đoàn truyền thông cùng một số địa phương thuộc khu vực phía Bắc.
Buổi tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng quản lý đầu tư nước ngoài và xúc tiến đầu tư cho các cán bộ chuyên trách trên phạm vi cả nước tập trung vào các nội dung: Cập nhật tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm 2017; Cập nhật các văn bản và chính sách pháp luật mới liên quan đến đầu tư nước ngoài; Các kỹ năng, kinh nghiệm trong quản lý và xúc tiến đầu tư nước ngoài.
Đại diện Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng đầu năm 2017 đã có 1.378 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký là 12,92 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung cả cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần trong 7 tháng đầu năm 2017, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 21,93 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 7 tháng đầu năm 2017, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 9,05 tỷ USD, tăng 5,8 % so với cùng kỳ năm 2016.      
Lớp tập huấn nhằm hướng dẫn các địa phương về công tác xúc tiến đầu tư; bổ sung kiến thức tổng hợp về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới; giải pháp thu hút đầu tư trong một số lĩnh vực trọng điểm; ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối; triển khai các văn bản và chính sách pháp luật liên quan đến Đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư phát triển ở một số nước, từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ tốt cho dự án hiện tại, đồng thời có những định hướng để thu hút các dự án đầu tư mới trong thời gian tới ./.