Xin chào, Bạn
Cập nhật lúc 16:55, ngày 30/06/2017 (GMT+7)
Trong khuôn khổ cùa Bài tham luận tại Đại hội công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh - đoàn viên Công đoàn bộ phận Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN tỉnh đã thẳng thắn nêu những vấn đề tồn tại trong thực hiện kỷ luật kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của cán bộ, công viên chức ở đơn vị mình nhằm thực hiện nghiêm túc nội dung này trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định V/v chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính cơ quan nhà nước các cấp của tỉnh; Cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tăng cường chỉ đạo đến từng đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động  thực hiện nhiều biện pháp thiết thực, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý công việc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cán bộ chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và chấp hành chưa nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chỉ thị số11/CT-UBND, tôi cùng các đại biểu tìm hiểu và nhìn lại trong thời gian qua chúng ta đã làm được gì, để từ đó có giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện kỷ luật kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ để thực hiện tốt công việc của từng người và của đơn vị.

Biểu hiện các tồn tại:

- Nề nếp sinh hoạt ở cơ quan, đơn vị duy trì chưa được thường xuyên như: chưa chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc theo quy định, vẫn còn tình trạng đi muộn về sớm, trong công tác văn phòng, vệ sinh cơ quan, vệ sinh trong khu công nghiệp còn chưa nhiệt tình năng nổ, các phòng chưa phối hợp tốt để giải quyết một công việc mang tính liên đới. Cán bộ cấp phòng thiếu đôn đốc, ngại va chạm, cán bộ, viên chức thiếu tự giác.

 - Trong giờ làm việc vẫn còn một số cán bộ la cà hàng quán, làm việc riêng, hút thuốc lá nơi văn phòng và có lúc quên đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định.

- Một số cán bộ, viên chức chưa nhiệt tình, mạnh dạn đóng góp ý kiến trong các công việc chuyên môn, trong các hoạt động phong trào, thiếu tinh thần tự học, học hỏi lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Các chương trình sinh hoạt phong trào không thường xuyên chủ động mà mang tính tự phát, tình trạng đùn đẩy công việc  vẫn còn xảy ra.

- Trong các cuộc họp còn chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến, không chú ý lắng nghe, còn nói chuyện riêng nhưng lại nói sau cuộc họp.

 Nguyên nhân:

- Sự phát triển của mặt trái kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế đã làm ảnh hưởng tiêu cực về nhiều mặt đến cán bộ, viên chức, người lao động  nói chung, tác động lớn về tư tưởng, đạo đức lối sống, làm phai nhạt về tinh thần trách nhiệm, chưa làm tròn trách nhiệm đã nghĩ tới quyền lợi riêng trong cán bộ viên chức.

- Vai trò của các tổ chức đoàn thể chưa thực sự phát huy, thanh niên không tiên phong, gương mẫu, đề nghị cần tăng cường hơn vai trò của tổ chức  đoàn thanh niên trong nhiệm vụ giáo dục đoàn viên.

- Người lao động chấp hành thời gian giờ làm việc không tốt, làm việc năng suất thấp, chậm, tác phong làm việc thiếu chuyên nghiệp. Cơ quan chuyên môn, tổ chức  công đoàn cần kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh nghiêm túc vấn đề này.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của đơn vị chưa thấy hiệu quả rõ rệt của tổ chức công đoàn, thiếu tinh thần tự giác, không xác định rõ trách nhiệm là phổ biến trong công chức, viên chức, người lao động.        

- Nhiều cán bộ, viên chức thiếu nghiêm khắc với bản thân, việc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp vi phạm chưa thật sự có tính răn đe, làm gương.

- Một số cán bộ quản lý, người đứng đầu các phòng chưa thực sự làm tốt việc phổ biến văn bản phân công công việc, kiểm tra giám sát chưa thực sự sát sao, công tác bình xét thi đua cũng như việc đánh giá viên chức còn cả nể, e dè,
- Cán bộ công đoàn cần phải tích cực hơn trong vai trò tuyên truyền, vận động, chăm sóc đoàn viên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của các đoàn viên, nhắc nhở nghĩa vụ của đoàn viên.

 Một số giải pháp để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị. Kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức và hành động của cán bộ, viên chức, người lao động.

 - Khi xem xét, đề bạt, bố trí cán bộ cần làm rõ những dư luận không tốt liên quan đến cán bộ, viên chức trước khi ra quyết định. (nhất là năng lực tập hợp quần chúng, uy tín cá nhân thực tế trong tập thể )

- Xây dựng và hoàn thiện các quy chế liên quan đến công tác cán bộ, viên chức theo hướng công khai, dân chủ rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn.

- Xây dựng các chế độ, chính sách khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tốt, tận tụy và trong sạch.

- Xử lý nghiêm và công bằng những sai phạm của cán bộ, viên chức, người lao động nhằm chấn chỉnh kịp thời, đồng thời củng cố niềm tin của toàn cán bộ viên chức, người lao động.

- Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị cần phải có ý thức tự giác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; tôn trọng, công tâm, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc.

- Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tích cực và tự giác tham gia các hoạt động phong trào.

 - Xu hướng xã hội hóa, cổ phần hóa, tự chủ là tất yếu đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đòi hỏi mỗi viên chức, người lao động phải có chuyển biến lớn về suy nghĩ, tránh tư tưởng bằng an, thụ động, người tích cực không được đánh giá đúng sẽ giảm đi sự cố gắng, người lười nhác không được chỉ rõ định danh. Tất cả những điều đó sẽ khó tồn tại trong cơ chế mới. Tôi mong các cán bộ,  viên chức, người lao động nhận thức sớm về vấn đề này.

Trân trọng đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động hãy làm việc đúng chức trách được giao, phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, xây dựng niềm tin. Từ đó hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần phát triển toàn diện đơn vị. Tôi mong các đại biểu thực tâm chia sẻ vấn đề này./.
MỘT SỐ TIN TỨC KHÁC
Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ của dự án "Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp (KCN) thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ - Đáy" trên địa bàn các KCN tỉnh Nam Định năm 2018 (11/04/2018) 24 việc chủ yếu mà doanh nghiệp cần lưu ý trong lĩnh vực lao động (02/04/2018) Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định thăm và làm việc với Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh về tiến độ cải tạo nâng công suất của nhà máy xử lý nước thải KCN Bảo Minh (30/03/2018) Đoàn thanh niên Ban Quản lý KCN tổ chức chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương 2018” tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (29/03/2018) Phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ thống , phân cấp và phân công trách nhiệm rõ ràng trong công tác quản lý môi trường trong các KCN, CCN tỉnh Nam Định. (28/03/2018) MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 49/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG (15/03/2018) Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Nam Định tổ chức sinh hoạt Nữ công (14/03/2018) Đồng chí Trưởng ban Ban quản lý các KCN tỉnh Nam Định thăm, nắm bắt tình hình doanh nghiệp trong ngày vào ca đầu năm mới Mậu Tuất (22/02/2018) Các hoạt động trao quà Tết nhân dịp Xuân Mậu Tuất năm 2018 (07/02/2018) Đại hội Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Nam Định lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (26/01/2018)